Cetop

 
CETOP – SERTIFISERING AV OPPLÆRING
CETOP er en europeisk organisasjon hvor medlemmene er hvert enkelt lands hydraulikk/pneumatikk foreninger.  CETOP utarbeider standarder, forskrifter og regler.  De har laget en utdannelsesplattform som skal sikre utdanning på gitte nivåer som kan gjelde over landegrensene.  Dette er en prosess HPF har vært deltagende i. Hvert enkelt lands forening er satt til å styre denne prosessen i sine egne land.

Les mer om CETOP på deres nettsider: www.cetop.org

Hvert enkelt land har også blitt gitt mandat til å utvikle standarden iht hva de mener er best for sitt eget land.  Det kan for eksempel være hvis man har noen spesielle produksjonskrav/sikkerhetskrav innenfor spesielle industrier.  Under denne kategorien går selvsagt oljeproduksjonen i Norge.  HPF har med dette myndighet til å godkjenne utdanningssentre i henhold til CETOPs krav.

UTDANNING I NORGE IHT. CETOPs TRINN:

   - 
CETOP NIVÅ 1 - Generelle krav til lærestedet
   
   -
CETOP NIVÅ 1 - Hydraulikk H1 - Egenvurdering av kursinnhold
   - CETOP NIVÅ 1 - Hydraulikk H1 - Egenvurdering av lærestedet

   - CETOP NIVÅ 1 - Pneumatikk P1 - Egenvurdering av kursinnhold
   - CETOP NIVÅ 1 - Pneumatikk P1 - Egenvurdering av lærestedet

   - CETOP NIVÅ 2 - Sikker bruk av løfteutstyr, Norsk standard R-003N

Les mer ved å klikke på lenkene ovenfor.


GODKJENTE OPPLÆRINGSSTEDER I NORGE

CETOP NIVÅ 1

BIKS AS, Bergen. Tlf. 55 70 70 55. www.biks.no
Bergen Maritime Skole. Tlf. 55 33 75 00. www.bergenmaritime.no
Bodø Videregående Skole. Tlf. 75 65 15 00. www.bodo.vgs.no
Borg Videregående Skole. Tlf. 69 97 31 00. www.borg.vgs.no
Etterstad Videregående Skole. Tlf. 22 57 55 00. www.etterstad.vgs.no
FESTO AS, Oslo. Tlf. 22 72 89 50. www.festo.no
NKI / KRM AS, Fjellhamar. Tlf. 67 90 40 00. www.krm.no 
SOTS Kurssenter, Stavanger. Tlf. 51 50 03 02. www.sots.no
Strømmen Videregående Skole. Tlf. 64 84 50 20. www.strommen.vgs.no


CETOP NIVÅ 2

Bergen Maritime Skole. Tlf. 55 33 75 00. www.bergenmaritime.no  
NKI / KRM AS, Fjellhamar. Tlf. 67 90 40 00.  www.krm.no

SOTS Kurssenter, Stavanger. Tlf. 51 50 03 02. www.sots.no

Sørlandet Maritime Videregående Skole. Tlf 38 12 19 80. www.sjoekurs.no